• Domov >
 • LN >
 • Telekomunikačná technika

Telekomunikačná technika

 • Základné moduly komunikačnej techniky
 • Prenosové vedenia
 • Modulácia a multipexing
 • Vysielacia a prijímacia technika
 • Digitálne spracovanie signálu
 • Komunikačné siete
 • Telekomunikačná technika
 • Moderné radarové systémy
 • Praktické cvičenia
 • Didaktická videosieť

Radarová technika