• Domov >
  • LN >
  • Telekomunikačná technika

Telekomunikačná technika

Telekomunikačná technika

- Základné moduly komunikačnej techniky
- Prenosové vedenia
- Modulácia a multipexing
- Vysielacia a prijímacia technika
- Digitálne spracovanie signálu
- Komunikačné siete
- Telekomunikačná technika
- Moderné radarové systémy
- Praktické cvičenia
- Didaktická videosieť

Telekomunikačná technika SK

Telekomunikačná technika

Radarová technika SK

Radarová technika

Communications Technology EN

Communications Technology