CNC riadiace systémy

SINUMERIC OPERATE 840D SL

 • ShopTurn & ShopMill dialógové programovanie
 • ProgramGUIDE: programovanie v G kódoch,
  kombinované s podporou cyklov
 • DIN/ISO & SINUMERIK high-level jazyk,
  maximálna sloboda v programovaní
 • Kontextová podpora

FANUC SERIES 31I

 • Najnovší riadiaci systém Fanuc CNC vrátane Manual Guide i
 • Editor kontúr, programovanie makier
 • Uživateľsky prijateľné prostredie, obsluha softvérovými klávesami
 • Zamerané na výrobu 
 • Programovanie s grafickou podporou
 • 2D simulácia s autozoom
 • Moderné uživateľské prostredie
 • K dispozícií v rôznych jazykoch

HEIDENHAIN TNC 426/430

 • Obsluha softvérovými klávesami ako v originálnom riadení
 • Grafická simulácia čiarovou grafikou
 • Moderné uživateľské rozhranie
 • Viacero možností vkladania údajov
 • K dispozícií v rôznych jazykoch

SINUMERIC 810D/840D

 • Obsluha softvérovými klávesami ako v originálnom riadení
 • 2D simulácia s autozoom
 • Moderné uživateľské rozhranie
 • Viacero možností vkladania údajov
 • K dispozícií v rôznych jazykoch

HEIDENHAIN TNC 640

 • Obsluha softvérovými klávesami ako v originálnom riadení
 • Grafická simulácia
 • Moderné uživateľské rozhranie
 • Viacero možností vkladania údajov
 • K dispozícií v rôznych jazykoch