Súťaž

Ciele súťaže

  • Prezentácia úrovne vyučovania programovania CNC strojov a riadiacich systémov najčastejšie používaných zamestnávateľmi na Slovensku.
  • Prezentácia schopností študentov stredných škôl v programovaní a riadiacich systémov CNC strojov a vo výrobe súčiastok na CNC strojoch.
  • Motivácia študentov a pedagógov v zdokonaľovaní sa v práci z CNC riadiacimi systémami a CNC technikou.
  • Propagácia moderného strojárskeho remesla používajúceho CNC obrábacie stroje.

Predstavenie súťaže (PDF)

Do finále 6. ročníka súťaže Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní zostáva

1mesiace 1 dní hodín minút 1 sekund

Aktuálny ročník

PREDSTAVUJEME