Mikropočítače

  • Základy číslicovej techniky
  • 8-bitový mikroprocesor Intel 8055
  • 8-bitový mikropočítač PIC 16F887
  • 32-bitový mikropočítač ARM Cortex M3
  • Lattice XP2 FPGA