Stavebnice EloTrain

  • Stavebnica so súčiastkami s 2mm konektormi, kompatibilná s UniTrainom
  • Stavebnica so súčiastkami s 4 mm konektormi