CAD-CAM softvér

CAD

  • Všetky ťažiskové CAD funkcie sú k dispozícií, čo umožňuje nahradiť použitie komplexných CAD programov pre vzdelávanie
  • Výkresy vo formáte DFX je možné jednoducho importovať a použiť pre výrobu dielov

CAM

  • Programovanie všetkých CNC strojov funkcie s prehľadnými obrábacími cyklami
  • Vyučovanie cyklového programovania pre priemyselné aplikácie dialógového riadenia
  • Rýchly prenos výkresov a obrábacích krokov do výroby súčiastok

CNC

  • Výroba súčiastok s priamym riadením CNC strojom (pre stroje typu  EMCO 55,60,105)
  • Zobrazenie funkcií stroja, stavu stroja v spustených programoch
  • Simulácia obrábania obrobku na kontrolu programu a na vyučovanie programovania
  • Paralelné kreslenie, programovanie a editácia nových projektov je možná pri súčasnej výrobe súčiastky


EMCO CAMCONCEPT

CAMConcept je inovatívny softvér pre komplexnú prípravu v CAD/CAM a programovaní CNC od návrhu po výrobu. CAMConcept spája obe funkcie profesionálneho CAD/CAM systému a výhody špeciálneho vzdelávacieho programu. Všetky kľúčové funkcie CAD programov sú k dispozícii. Grafické zobrazenie CNC cyklov umožňuje rýchle programovanie, rozsiahla simulácia a kontrola kolízie zabezpečuje bezpečnosť pri spúšťaní programov. 3D simulácia umožňuje vhodné použitie pre tréning na programovacích staniciach, a taktiež pre výrobu komplexných sústružníckych a frézarských dielcov, ktoré je možno kedykoľvek vyrábať. So svojimi mnohými funkciami, jednoduchým používaním a jasnou štruktúrou je CAMConcept jeden z popredných softvérov určených pre vzdelávanie.