E-learning

Režim študenta

 • Spracovanie obsahov a testov podľa osnovy kurzu
 • Zobrazenie textov, grafiky, animácií a videa
 • Doplnkové čítanie: rozšírenie obsahu niektorých tém
 • Knižnica: Prehľad všetkých obsahov, ktoré sú k dispozícii
 • Prehľad kurzov a zobrazenie osobného napredovania v témach
 • Možnosť komunikácie vo virtuálnej triede prostredníctvom siete (nie pri funkcii „Skúšanie“)
 • Fórum
 • Funkcia glosáru s možnosťou rozšírenia
 • Intenzifikácia učenia tromi fázami: učenie, precvičenie, testovanie 

Režim učiteľa

 • Zostavovanie osnovy a obsahu kurzov (Editor osnovy)
 • Autorský nástroj: vytváranie vlastných stránok s obsahom
 • Sprístupnenie kurzov jednotlivým študentom a skupinám
 • Varianty licencií
 • Zostavenie testovacích otázok pre každú osnovu, kurz
 • Prehľad všetkých uskutočnených testov
 • Prehľad všetkých prihlásených študentov
 • Administrácia používateľov

Softvér EMCO Campus

EMCO Campus je multimediálny vyučovací program pre sprostredkovanie všetkých základných vedomostí o moderných CNC technológiách. Prehľadne upravené didaktické materiály uľahčujú vysvetľovanie a pochopenie komplexného učiva. Interaktívne dialógové funkcie umožňujú individuálne vzdelávanie. Obrázky v 2-D a v 3-D, animácie a videá garantujú potrebnú zrozumiteľnosť, zvyšujú atraktivitu prostredia a tým podporujú úspech pri vzdelávaní.