Tretia generácia servobrzdy pre elektrické stroje a pohony

Tretia  generácia servobrzdy pre elektrické stroje a pohony

Nové funkcie ešte vylepšujú osvedčenú „serovbrzdu“. Spoločnosť Lucas-Nülle vykonala aktualizáciu svojho klasického a všestranne použiteľného produktu: Servobrzda -merací a testovací systémy pre elektrické stroje

Vo veku rýchlych technických inovácií znie 20 rokov ako večnosť, ale to je obdobie, ako dlho poskytuje systémy servobrzdy pre elektrické stroje spoľahlivé služby. Tento systém bol uvedený na trh ako merací a testovací systém v roku 1998. Tento všestranný systém, známy aj ako servobrzda, sa teraz používa vo viac ako 50 aplikáciách v učebných pomôckach od Lucas-Nülle. Ale aj funkčný systém môže byť niekedy optimalizovaný. Produktový manažér Ralf Linnertz to práve urobil. Tretia generácia, nazývaná servobrzda pre elektrické stroje a pohony, je teraz k dispozícii spolu s aktualizáciou softvéru ActiveServo. Okrem vylepšených funkcií je najpôsobivejšou vlastnosťou nového systému ešte vyššia úroveň bezpečnosti.

ŠPECIFICKÉ VÝHODY:
BEZPEČNOSŤ:
Komplexná bezpečnostná koncepcia sa vzťahuje na všetky kryty hriadeľov. Vyznačuje sa zlepšenou ochranou rúk vďaka zapusteným krytom. Integrované podsvietenie indikuje, že nastavenie bolo vykonané správne. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je to, že napájacie napätie testovaných strojov je odpojené ihneď po odstránení krytu hriadeľa.

DIGITALIZÁCIA:
Elektrické stroje budú odteraz vybavené elektronickým štítkom. Relevantné strojové údaje sa tak automaticky prenášajú a v programe ActiveServo sú prednastavené parametre. To zaisťuje, že používatelia sa rýchlejšie dostanú k relevantnému obsahu vzdelávania.

UŽÍVATELSKY PRÍVETIVÝ:
5,7-palcový farebný dotykový displej zjednodušuje prevádzku a poskytuje prehľadné zobrazenie nameraných hodnôt. Vďaka inovatívnemu chladiacemu systému a zmenenému riadeniu servomotorov je servobrzda omnoho tichšia.

FLEXIBILNÉ RIEŠENIE SOFTVÉRU:
Nová verzia softvéru umožňuje lepšiu prevádzku. Je k dispozícii aj pre predchádzajúci systém. Okrem toho sa už vyvíja zabudovaný Soft PLC pre SCADA. Tým sa ďalej zjednoduší manipulácia.

100 % KOMPATIBILITA :
Istota pri plánovaní doplnenie existujúceho vybavenia: tretia generácia systému servobrzdy zostáva kompatibilná s celou radou elektrických strojov do Lucas-Nülle.