Inteligentná továreň (Smart factory)

Inteligentná továreň (Smart factory)
Učebné pomôcky pre technológie Priemysel 4.0. Zoznámte sa s ponukou modulárneho systému inteligentnej továrne (Smart factory) ...

ŠTUDENTI A UČITELIA môžu trenažér využívať pre profesie elektrikár, elektrotechnik, systémový inžinier a pre oblasť automatizačnej techniky je možné trenažér využiť na prípravu mechatronikov na praxi relevantnom zariadení pokrývajúcom tematiku bezpečnosti v súlade s normou VDE, podobne ako trenažér EGT 1, ale lepšie ilustrujúcom prostredie typickej priemyslovej elektroinštalácie. Napríklad trenažér EGT 7 poskytuje študentom signifikantne viac elektrických obvodov, rôzne ističe ELCB s prúdovými chráničmi a iné špeciálne zariadenia, aby sme pomenovali aspoň niekoľko rozdielov. “Hoci oba trenažéry slúžia aj na vyučovanie bezpečnosti podľa rovnakej smernice, študenti nemôžu vykonávať rovnaké práce v prostredí domových elektroinštalácií a priemyselných elektroinštalácií. Jednotlivé súčiastky vyzerajú veľmi odlišne a sú aj testované rozdielnym spôsobom” hovorí Lutz Schulz, na zdôvodnenie potreby špecifického trenažéra.