4. ročník súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní

4. ročník súťaže MSR v CNC sústružení a frézovaní
Úvodné informácie 4. ročníka súťaže v MSR v CNC sústružení a frézovaní si môžete pozrieť. Informácie ohľadom kontrolnej práce...

V rámci výuky by mal byť zvýšený dôraz na vyrobiteľnosť jednotlivých detailov s ohľadom na voľbu nástrojov, vplyvu ich skutočnej geometrie na geometriu a drsnosť vyrábaných plôch, voľbu vhodných cyklov. S tým súvisia často sa vyskytujúce problémy ako napríklad: podrezávanie plôch chrbtom nástroja, chýbajúce presahy kontúry na nájazd a výjazd nástroja, nevhodne zvolené cykly, nevyplnené posuvy v cykloch a podobne.